10 stycznia 2017

Kontakt

Informacje na temat projektu można uzyskać

Elżbieta Szczepaniak
mail: eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl
telefon: (17) 866-13-26
Fundacja „Na rzecz rozwoju nauki i edukacji – talenty”
Adres: ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

 
Sprawy techniczne związane z symulacją

Wojciech Pitura
mail: wpitura@wsiz.rzeszow.pl
telefon: (17) 866-12-09
Fundacja „Na rzecz rozwoju nauki i edukacji – talenty”
Adres: ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów