9 stycznia 2017

Rekrutacja

Rekrutacja trwa od 20.02.2017 do 03.03.2017 i jest skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województw podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego. Regulamin konkursu ( Pobierz )

Nauczyciel zgłasza zespół do udziału w konkursie poprzez:

  • Uzupełnienie formularza zgłoszeniowego on-line
  • Przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego wniosku wraz z pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły (skan)

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń!

Ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń zostanie utworzona lista zespołów przyjętych do konkursu oraz lista rezerwowa, która zostanie wykorzystana w przypadku rezygnacji zespołu wcześniej zakwalifikowanego.
Informacje o zakwalifikowaniu się szkoły do projektu zostaną przesłane drogą mailową po zakończeniu rekrutacji.

Na uczestników konkursu (uczniów) oraz opiekunów (nauczycieli) czekają atrakcyjne nagrody!!!